INSCHRIJVEN:
Inschrijven gebeurt online via een link die ten laatste één week voor een event in de groep gepost wordt, al dan niet vergezeld van desbetreffende affiche.
Het is telkens een unieke link per event, dus moet je elke keer opnieuw inschrijven als je wil deelnemen.
De dag zelf kan je nog wel ter plaatse inschrijven (maar geniet niet de voorkeur).
Voorinschrijving dient vooral om een plekje en beloning te garanderen en de wachtrij aan de inschrijftafel te minimaliseren.
Na het voltooien van de inschrijving zal u op het ingevulde mailadres een kopie ontvangen van uw antwoord.

 

WELKE REEKS INSCHRIJVEN:
Er zijn groepen ingedeeld volgens leeftijd en rijtijd, deze zijn voornamelijk indicatief.
De uiteindelijke beslissing waar het kind deelneemt ligt bij de ouders.
Hierbij kan familie/vriendje, te hoge/lage snelheid of te korte/lange tijd bepalend zijn.
Lijsten met voorlopige inschrijvingen worden in aanloop van het event in de groep gepost en tussentijds aangevuld.
In deze lijst krijgen de kids een nummer toegewezen naar volgorde van inschrijving.
Per leeftijdsgroep zal ook de kolom een andere kleur hebben.
De combinatie van deze twee geeft een gekleurd rugnummer (bvb. blauw 23).
Nummers en kleuren zullen steeds bij elk event gewijzigd worden.
De lijst met inschrijvingen zal ook steeds ter plaatse ophangen.

 

TER PLAATSE AANMELDEN:
Vanaf +/-8u30 kan je al eens kennismaken met het terrein en/of aanmelden bij de inschrijftafel voor het rugnummer.
Aangeraden is om uiterst 30 min voor de start aan te melden.
Aanmelden kan het makkelijkste en snelste door de gekregen kleur en nummer te vermelden aan de inschrijftafel (bvb. blauw 23).
Best voorzie je eigen veiligheidsspelden.
Een kleine bijdrage voor deelname zal ook gevraagd worden.

 

VERKENNING:
Tot de start van de eerste reeks kan overal gereden worden.
In functie van de leeftijdsgroep kan voor elke start een deel van het traject afgesloten of opengesteld worden.

 

STARTEN:
Leeftijdsgroepen starten volgens vooropgestelde tijdstip en rijtijd.
De (resterende) rijtijd zal vermeld staan langs het parcours op een digitale klok die aftelt naar nul.
Wanneer deze tijd de nul benaderd is het belevingsmoment afgelopen, ongeacht positie of afgelegde afstand.
Het parcours wordt gereserveerd voor de startende groep.
Tot en met de leeftijd van 10 jaar zal er steeds iemand van de organisatie 1 ronde voorrijden en indien ook gewenst mag, tot en met deze leeftijd, 1 volwassene het kind vergezellen.

EINDE VAN HET CROSSMOMENT:
Verlaat zo snel mogelijk het parcours en zoek een veilige plaats.
Lever het rugnummer steeds terug in, in een nette staat, bij de inschrijftafel.
Daar krijg je in ruil een beloning voor deelname.
Er wordt nooit een uitslag opgemaakt, bij ons zijn het allemaal winnaars en mogen ze op eigen ritme fietsvaardigheden ontwikkelen.
Blijf gerust met de ganse familie nog wat napraten met een hapje en een drankje.

Maak jouw eigen website met JouwWeb